Afkalkning af Senseo maskine

afkalkning-senseoHver gang du kører vand igennem din Senseo maskine aflejres der kalk. Hvis du ikke afkalker din Senseo maskine vil du opleve at maskinen tager længere tid om at nå den rette temperatur ligesom du også vil oplevet at Senseo maskinenen støjer mere end sædvanligt. Phillips anbefaler at du jævnligt afkalker din maskine for at forhindre funktionsfejl og forlænge Senseo maskinens levetid.

Alt afhængig af om du bruger originale Senseo afkalkings tabletter eller om du anvender f.eks citronsyre kan fremgangsmåden for afkalkning af din Senseo maskine variere.

Sådan kan du afkalke din senseo maskine

  1. Bland 50 g citronsyre med 1 l vand i et litermål. Rør rundt indtil pulveret er helt opløst
  2. Fyld vandtanken med afkalkningsblandingen til MAX-markeringen. Sæt derefter vandbeholderen tilbage i kaffemaskinen.
  3. Tryk på on/off knappen. Maskinen er klar, når lysindikatoren lyser konstant.
  4. Placer 1-kops-holderen h med en brugt kaffepude i i kaffemaskinen. Luk låget, og kontroller, at det er ordentligt lukket til.
  5. Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbet til opsamling af blandingen af afkalkningsmiddel og vand (fig. 8).
  6. Tryk på 2-kops-knappen hh, og lad maskinen køre. Gentag processen, indtil vandtanken er tom. (fig. 25)
  7. Gentag trin 1 til 6. Udskift den brugte pude med en anden brugt pude til at filtrere kalken fra.
  8. Skyl vandbeholderen med vand fra hanen. Fyld vandbeholderen med vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 3 til 6.
  9. Fyld igen vandbeholderen til MAX-markeringen med nyt vand fra hanen, og gentag endnu en gang trin 3 til 6.
  10. Fjern den brugte kaffepude, og rengør pudeholderen efter afkalkning for at undgå, at sien eller hullet i midten stoppes til.

Bemærk følgende

Ikke alle SENSEO®-maskiner har en vandbeholder med kapacitet til 1 l vand. Hvis din SENSEO®-maskine har en mindre vandbeholder, skal du gentage trin 2 til 6 med resten af blandingen uden at fylde vandbeholderen op til MAX- markeringen.

Læg altid en brugt senseo kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et “filter”, så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler.

For optimal afkalkning skal der bruges 2 liter afkalkningsblanding.

SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig afkalkes, mens låget er åbent. Sørg for, at låget er korrekt fastlåst.

Efterskyl altid maskinen ved at lade to fyldte vandbeholdere løbe igennem.

Bendict Nisbeth-Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *